Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 kwietnia 2013

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza:
1. sprzedać w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. 1 Maja,
2. wynająć w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Gostyniu przy ul. Towaro-wej,
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_35973.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl