Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 sierpnia 2014

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza zbyć:
1. w trybie bezprzetargowym prawo własności do nieruchomości zabudowanej, położonej w Ostrowie,
2. w trybie bezprzetargowym prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Jana Pawła II.
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.
 

https://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_36140.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl