Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 lutego 2018

Jest praca w MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu poszukuje kandydata na stanowisko do spraw realizacji świadczeń z pomocy społecznej. Kandydaci mają czas do czwartku 15 lutego 2018 roku na złożenie aplikacji.

Od kandydatów wymagane jest wyższe wykształcenie o kierunku praca socjalna lub wykształcenie wyższe, uzyskane do 31 stycznia 2016 roku, o specjalności: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Preferowani będą także kandydaci z co najmniej rocznym stażem pracy w jednostkach administracji publicznej, realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej.

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie m.in. za: przygotowywanie i opracowywanie decyzji administracyjnych, sprawdzanie zgodności naniesionych danych w systemie POMOST z danymi zawartymi w wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej przygotowanych list do wypłaty świadczeń społecznych, przekazów pocztowych, faktur lub rachunków dotyczących realizowanych zadań.

Pełną treść ogłoszenia, a także wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.mgopsgostyn.pl.

https://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_MGOPS_39208.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl