Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 lipca 2019

Jest praca w MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Dziale Finansowo – Administracyjnym. Osoby zainteresowane praca  w MGOPSie mają czas na złożenie swoich ofert do czwartku 1 sierpnia do godz. 14.00.

Kandydaci muszą spełnić przede wszystkim poniższe kryteria: posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, by niekaranym za przestępstwa umyślne, posiadać nieposzlakowaną pinię, wykształcenie średnie ekonomiczne. Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku: rachunkowość, finanse, ekonomia, a także posiadać co najmniej roczny staż pracy w jednostkach administracji publicznej w dziale księgowości lub innym o podobnym charakterze. Od kandydatów wymagana będzie także znajomość przepisów prawnych niezbędnych na stanowisku ds. księgowości budżetowej. Kandydaci będą musieli wykazać się Umiejętność obsługi programu Radix FKB+, Płace Optivum, Kadry Optivum, Płatnik oraz biegłą znajomością obsługi komputera, w tym pakietu biurowego Libre Office.

Więcej informacji o naborze, opis zadań na stanowisku pracy oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie www.mgopsgostyn.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.

 

https://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_MGOPS_40588.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl