Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 września 2019

Jest praca w MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby na stanowisko kierownika Działu Pomocy Społecznej. Kandydaci mają czas na złożenie aplikacji do poniedziałku 9 września 2019 r. do godz. 15.00.

By zostać kierownikiem Działu Pomocy Społecznej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu trzeba posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy (w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej) oraz spełniać kryteria wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych.

Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to: znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów związanych z wykonywaniem zadań.

Poszukiwana jest osoba umiejąca pracować w zespole, myśląca twórczo, kreatywna w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, odporna na stres oraz posiadająca prawo jazdy kat. B.

Do zakresu obowiązków kierownika Działu Pomocy Społecznej należeć będzie przede wszystkim: nadzór nad bieżącym uaktualnianiem bazy danych systemu „POMOST” Std Sygnity, w tym sprawdzanie zgodności naniesionych danych przez podległych pracowników; doskonalenie metod pracy w Dziale Pomocy Społecznej; nadzorowanie prowadzenia postępowań, w tym postępowań administracyjnych – sprawdzanie prawidłowości planowanych świadczeń.

MGOPS planuje zatrudnić nowego kierownika Działu Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2020 roku.

Ogłoszenie o naborze wraz z opisem stanowiska oraz niezbędnymi formularzami można znaleźć na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

https://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_MGOPS_40693.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl