Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 stycznia 2020

Jest praca w MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Społecznej. Kandydaci mają czas na złożenie aplikacji do piątku 17 stycznia 2020 roku.

Kandydaci powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, oraz wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Mile widziana będzie także m.in. znajomość przepisów oraz obsługi komputera, doświadczenie pracy w placówkach pomocy społecznej, dyspozycyjność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m. in.: praca socjalna, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, dokonywanie analizy i oceny zjawisk oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

Więcej informacji o naborze oraz wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_MGOPS_40986.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl