Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 sierpnia 2017

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Kandydaci mają czas na złożenie swoich ofert do środy 16 sierpnia 2017 r.
By zostać urzędnikiem w gostyńskim magistracie i realizować zadania z zakresu planowania przestrzennego trzeba spełnić przede wszystkim wymogi wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to: posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, budownictwo oraz doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku. Kandydaci powinni również wykazać się znajomością regulacji prawnych w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej.
Osoba zatrudniona na stanowisku ds. planowania przestrzennego będzie zajmować się m.in. wspomaganiem obsługi procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzeniem spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom oraz z nazewnictwem ulic na terenie gminy Gostyń.

Szczegółowy zakres obowiązków oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

http://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_38715.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl