Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 października 2017

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej. Aplikacje można składać do piątku 13 października 2017 roku.

Osoby zainteresowane pracą w biurze rady miejskiej muszą spełnić wymogi wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Wśród dodatkowych kryteriów brane będzie pod uwagę posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku administracja, prawo lub politologia. Kandydaci powinni wykazać się również znajomością przepisów prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej oraz Statutu Gminy Gostyń. Poszukiwana jest osoba komunikatywna, samodzielna, radząca sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do zakresu obowiązków pracownika na stanowisku ds. obsługi rady miejskiej należeć będzie m.in. podejmowanie czynności organizacyjno – administracyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji i posiedzeń komisji rady miejskiej, sporządzanie protokołów, prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień rady i jej komisji.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj.

http://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_38858.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl