Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 grudnia 2017

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Urząd Miejski poszukuje osób zainteresowanych pracą na dwóch stanowiskach sprzątaczek. Proponowana forma zatrudnienia to umowa o pracę w wymiarze ½ etatu.

Od kandydatów wymagane jest przede wszystkim posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego oraz nieposzlakowanej opinii. Do wymogów niezbędnych należy również: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczki oraz niekaralność. Mile widziane będą osoby z doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku, sumienne, komunikatywne, potrafiące pracować w zespole.

Do zadań pracowników na tych stanowiskach będzie należeć bieżące utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

Oferty pracy można składać do piątku 5 stycznia 2018 r. w kancelarii pok. nr 10, Rynek 2 lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 1, ul. Wrocławska 256.

http://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_39083.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl