Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 lutego 2018

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Wydziale Finansowym. Osoby zainteresowane pracą mają czas na złożenie aplikacji do środy 28 lutego 2018 roku.

By zostać urzędnikiem w Referacie Dochodów trzeba spełnić przede wszystkim kryteria wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to: posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku ekonomicznym, znajomość regulacji prawnych z zakresu samorządu gminnego, ustaw podatkowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Poszukiwana jest osoba komunikatywna, samodzielna, radząca sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do zakresu obowiązków pracownika na stanowisku ds. księgowości podatkowej należeć będzie m.in.: prowadzenie ewidencji ksiąg rachunkowych, prawidłowa ewidencja przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zamieszkałych w Gostyniu, wpływu z najmu i czynszów, kontrola terminowości wpłat należności, terminowe podejmowanie czynności do zastosowania środków egzekucyjnych, sporządzanie sprawozdań z zakresu załatwianych spraw.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_39221.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl