Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 maja 2019

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Urząd Miejski w Gostyniu poszukuje osoby zainteresowanej zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę na stanowisku woźnego.

Od kandydatów wymagane jest przede wszystkim posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego oraz nieposzlakowanej opinii. Do wymogów niezbędnych należy również brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku woźnego (w tym brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m), niekaralność oraz posiadanie prawa jazdy. Mile widziane będą osoby z doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku, sumienne i dyspozycyjne.

Do zadań woźnego należy m.in. utrzymanie stałej czystości wokół budynku ratusza oraz w pomieszczeniach strychowych i piwnicznych; wykonywanie drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych w pomieszczeniach urzędu oraz naprawy sprzętu i wyposażenia będącego w zasobach jednostki; obsługa pieca w sezonie grzewczym w budynku ratusza.

Oferty pracy można składać do piątku 10 maja 2019 roku w kancelarii (pokój numer 10, Rynek 2) lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gostyniu (pokój numer 1, ul. Wrocławska 256).

Do dokumentów aplikacyjnych należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko woźnego. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.gostyn.pl w zakładce „Dane osobowe”.

https://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_40367.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl