Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 lipca 2019

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania i analiz w Wydziale Finansowym. Zainteresowane osoby mogą składać oferty pracy do poniedziałku  15 lipca 2019 r.

Kandydaci muszą spełnić przede wszystkim kryteria wynikające z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego, znajomość przepisów prawnych z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o dostępnie do informacji publicznej, oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Kandydaci będą musieli wykazać się również praktyczną umiejętnością obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. Poszukiwana jest osoba komunikatywna, kreatywna, samodzielna, potrafiąca działać pod presją czasu.

Osoba na stanowisku ds. planowania i analiz prowadzi sprawy związane z uchwalaniem budżetu gminy, wieloletnią prognozą finansową, planem finansowym urzędu oraz ich zmianami. Odpowiedzialna jest m.in. za przygotowanie i gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania projektów uchwał i zarządzeń w ww. zakresie.

Pełną treść ogłoszenia, opis stanowiska a także wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gostyniu w zakładce „Praca”.

https://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_40550.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl