Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 kwietnia 2021

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej . Aplikacje można składać do środy 21 kwietnia 2021 r.

Osoby zainteresowane pracą w Urzędzie Miejskim w Gostyniu muszą spełnić wymogi wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych.

Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku ochrona środowiska lub rolniczym oraz prawo jazdy kat. B. Kandydaci powinni wykazać się również znajomością przepisów prawnych z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o ochronie zwierząt. Poszukiwana jest osoba komunikatywna, potrafiąca pracować w zespole oraz radząca sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do obowiązków pracownika na stanowisku ds. gospodarki komunalnej należeć będzie m.in. prowadzenie spraw z zakresu: funkcjonowania oświetlenia ulicznego, utrzymania porządku i czystości, utrzymania terenów zielonych, rolnictwa, funkcjonowania placów zabaw na terenie gminy, a także zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_41975.html?fbclid=IwAR3XxAW3uJ2qFbtNeJqNpvtjws4iRkegcHs-d4cjLakgKqw1m5_xk4tzPZw

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl