Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 października 2017

Konkurs "Gostyńskie Debiuty Biznesu 2017"

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza do udziału w I edycji konkursu o tytuł „Gostyńskiego Debiutu Biznesu 2017”.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Powiatu Gostyńskiego, funkcjonujących najwcześniej od 1 stycznia 2015 roku.

Ideą konkursu jest promocja lokalnych, młodych stażem, ale jednocześnie przyszłościowych firm, które wyróżniają się na rynku. W ramach konkursu laureatowi zostanie przyznany tytuł "Gostyńskiego Debiutu Biznesu 2017". Ocenie będzie podlegał pomysł na biznes, działania firmy, technologie i innowacyjność w firmie oraz wpływ działalności firmy na otoczenie.
Formularze konkursowe przyjmowane są do poniedziałku 16 października 2017 roku w biurze stowarzyszenia (ul. 1 Maja 13/3) w godzinach 7.30-15.30.

Regulamin konkursu, formularz konkursowy, kartę oceny formalnej oraz kartę oceny merytorycznej można znaleźć na stronie www.gospodarka.gostyn.pl.  

Partnerem konkursu jest gmina Gostyń.

http://www.gostyn.pl/Konkurs_Gostynskie_Debiuty_Biznesu_2017.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl