Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 lutego 2012

Konkurs na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich

Burmistrz Gostynia
poszukuje
trzech pedagogów do prowadzenia
zajęć w świetlicach wiejskich na terenie gminy Gostyń
 w ramach umowy – zlecenia.

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe pedagogiczne (minimum licencjat);
2.    Status osoby bezrobotnej;
3.    Prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
1.    Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy pedagogicznej;
2.    Niekaralność oraz zdolność do czynności prawnych;
3.    Umiejętność pracy z dziećmi i społecznością lokalną;
4.    Kreatywność, pomysłowość, komunikatywność.

Zakres zadań:
Realizacja przygotowanego przez kandydata 20-godzinnego programu zajęć dla dzieci i młodzieży, w okresie od kwietnia do maja 2012 roku, w każdej ze wskazanych 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Gostyń. Zajęcia będą się odbywać w godzinach popołudniowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    20 – godzinny program przygotowany przez kandydata zawierający szczegółowe scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy;
2.    Życiorys (CV);
3.    List motywacyjny;
4.    Dokumenty poświadczające wykształcenie;
5.    Dokumenty potwierdzające doświadczenie pracy pedagogicznej;
6.    Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
7.    Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy;
8.    Kserokopia prawa jazdy.
Zasady naboru:
1.    Komisja powołana przez Burmistrza dokona oceny i wyboru najciekawszych programów;
2.    Z autorami wybranych programów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna;
3.    Komisja wskaże do zatrudnienia Burmistrzowi trzech kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2
63-800 Gostyń
lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się w ratuszu, Rynek 2, pokój nr 10 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2012 roku.
Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883)”.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do: nierozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia terminu zawarcia umowy zlecenia oraz innych zmian z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.

Bliższych informacji udziela Magdalena Rajewska, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój 12, tel. 65 5752131.
 

http://www.gostyn.pl/Konkurs_na_prowadzenie_zajec_w_swietlicach_wiejskich.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl