Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 listopada 2018

Konkurs ofert – pomoc społeczna

Burmistrz Gostynia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2019. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać oferty do 20 grudnia 2018 roku.
Ogłoszony przez Burmistrza Gostynia konkurs ofert dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Konkurs składa się z:
1) zadania 1 – Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń;
2) zadania 2 – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń.
Pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami można znaleźć tutaj.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają: Teresa Klonowska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, oraz Honorata Grzemska, zastępca kierownika tej placówki, tel. 655720111.

https://www.gostyn.pl/Konkurs_ofert_-_pomoc_spoleczna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl