Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 marca 2018

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku.

Ogłoszony konkurs ofert dotyczy zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń. Na ten cel w budżecie gminy Gostyń zarezerwowano 70.000 zł. Oferty można składać do poniedziałku 16 kwietnia 2018 roku do godziny 15.30.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

http://www.gostyn.pl/Konkurs_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_39288.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl