Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 marca 2012

Konsultacje ws. zmiany programu współpracy gminy Gostyń na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/170/11 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie

uchwalenia programu współpracy gminy Gostyń na rok 2012

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Na podstawie Uchwały Nr XL/538/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Gostynia zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/170/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Gostyń na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji
: do dnia 9 marca 2012 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na rzecz mieszkańców gminy Gostyń. 

Forma konsultacji: zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej oraz wyrażenie opinii i skierowanie do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, e-mail: kgubanska@um.gostyn.pl

Projekt uchwały dostępny jest tutaj.
 

https://www.gostyn.pl/Konsultacje_ws__zmiany_programu_wspolpracy_gminy_Gostyn_na_rok_2012_z_organizacjami_pozarzadowymi.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl