Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 kwietnia 2018

Krwiobus stanie przy krytej pływalni

W środę 11 kwietnia 2018 roku przy krytej pływalni „Na Fali” (ul. Staro gostyńska 9a), stanie ambulans do poboru krwi. Rejestracja dawców odbywać się będzie w godz. 10.00-16.00. Krew mogą oddać osoby w wieku 18-65 lat.

Organizatorem zbiórki krwi jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

http://www.gostyn.pl/Krwiobus_stanie_przy_krytej_plywalni_39319.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl