Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 sierpnia 2017

Mediacje rodzinne „Zmiany są możliwe”

Mediacje rodzinne „Zmiany są  możliwe” - od września do grudnia 2017 roku dla mieszkańców gminy Gostyń prowadzone będą mediacje pod nazwą „Zmiany są możliwe”. Osoby, które potrzebują wsparcia i nie potrafią poradzić sobie z konfliktami w rodzinie pomoc uzyskać będą mogły w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu. Zapisu można dokonać pod numerem telefonu 65 572 39 11 (wewnętrzny 36).

Zadania realizowane w ramach programu „Recepta na szczęśliwą rodzinę - radość, szacunek, miłość” finansowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie – edycja 2017”.

http://www.gostyn.pl/Mediacje_rodzinne_Zmiany_sa__mozliwe.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl