Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 stycznia 2018

Ministerialne dofinansowanie na naukę jazdy na łyżwach

8.000 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymała gmina Gostyń na realizację „Programu nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych”. Z programu skorzysta 60 uczniów z gminy Gostyń.

Zajęcia odbywać się będą na gostyńskim lodowisku w każdą sobotę stycznia i lutego 2018 roku. Dzieci z nauki jazdy na łyżwach będą mogły skorzystać także 2 razy podczas ferii zimowych. Celem programu jest propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej, doskonalenie i pogłębienie umiejętności jazdy na łyżwach, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, a także profilaktyka wad postawy.

Gostyński samorząd na realizację programu przeznaczył także 8.000 zł.

https://www.gostyn.pl/Ministerialne_dofinansowanie_na_nauke_jazdy_na_lyzwach.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl