Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 stycznia 2010

NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2010/2011


Ogłoszenie
o naborze dzieci do przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu zawiadamia, że od 2 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2010 roku placówki przedszkolne gminy Gostyń:
- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu, ul. Wrocławska 255
- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9
- Przedszkole Miejskie Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu, ul. Mostowa 9
- Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu, ul. Mostowa 10
prowadzą nabór dzieci na rok szkolny 2010/2011.
Kartę zgłoszenia dziecka oraz informację o organizacji i warunkach działania można uzyskać w w/w placówkach w godzinach pracy.

https://www.gostyn.pl/NABOR_DO_PRZEDSZKOLI_20102011_35523.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl