Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 września 2013

NFZ FRONTEM DO PACJENTA:
UZYSKAJ DOSTĘP DO ZIP

Kto chce mieć zdalny, elektroniczny dostęp do własnego konta w systemie informacyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia, może w terenowych placówkach NFZ uzyskać dane niezbędne do zalogowania się. Trzeba jednak osobiście odwiedzić jedną z delegatur. Gostynianie najbliżej mają do delegatury w Lesznie bądź do punktu obsługi w Rawiczu. Jednak w czwartek 10 października oraz w piątek 11 października 2013 roku będzie można otrzymać login i hasło w Gostyniu. W tych dwóch dniach przedstawiciele NFZ będą dyżurowali w gostyńskim ratuszu.
Aby złożyć wniosek o uzyskanie danych dostępowych, potrzebny jest tylko dowód osobisty lub paszport. Na tej podstawie każdy pacjent, który zgłosi się między godziną 9.00 a 15.00 w sali ślubów na parterze ratusza (Rynek 2), otrzyma identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło. Godziny dyżurów w Gostyniu wyznaczył NFZ.
Dzięki uzyskanym danym dostępowym można będzie korzystać ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). To ogólnopolski internetowy serwis, dzięki któremu każdy może uzyskać dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz o ich kosztach sfinansowanych przez NFZ. System zawiera dane obejmujące okres od roku 2008.
Jak informuje Andrzej Kościelski, Kierownik Delegatury Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lesznie, dzięki ZIP można prześledzić historię swojego leczenia, w jakich szpitalach i poradniach udzielono świadczeń, jakie badania wykonano, a także ile te świadczenia kosztowały. Posiadając konto ZIP można, nie wychodząc z domu, wyszukać w komputerze wszystkie krajowe placówki oferujące leczenie w ramach ubezpieczenia w NFZ. Są tam też wskazówki dotyczące dojazdu, informacja o godzinach pracy i numery telefonów. Ponadto można sprawdzić, gdzie złożyliśmy deklarację do lekarza rodzinnego, do pielęgniarki, położnej oraz kiedy otrzymaliśmy refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – takie jak np. wózek, aparat słuchowy, protezę, czy gorset.
System umożliwia także sprawdzenie, czy w danym dniu pacjent ma prawo do świadczeń, na jakim etapie realizacji jest złożony w NFZ wniosek do sanatorium, a także kiedy i gdzie pacjent korzystał z leczenia uzdrowiskowego.
Więcej informacji, a także możliwość zarejestrowania wniosku dla nowego użytkownika, znajduje się na stronie internetowej www.nfz-poznan.pl pod hasłem „Zintegrowany Informator Pacjenta”. Jednak do korzystania z ZIP nie wystarczy rejestracja na stronie WWW. Informacje osobiste udostępniane w ZIP podlegają szczególnej ochronie, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dlatego też wymagany jest osobisty kontakt z NFZ. Okazją ku temu będzie wizyta przedstawicieli NFZ w Gostyniu.
Kto posiada już elektroniczny dostęp do wielkopolskiego informatora (działa on od 2010 roku), ten teraz za pomocą tego samego loginu i hasła może logować się do wersji ogólnopolskiej ZIP. Jest ona dostępna na stronie https://zip.nfz.gov.pl.

https://www.gostyn.pl/NFZ_FRONTEM_DO_PACJENTAbrUZYSKAJ_DOSTEP_DO_ZIP.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl