Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 października 2010

NGO:OFERTA 'JA TEŻ POMAGAM'

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Stowarzyszenie „Ja też pomagam” w Gostyniu zwróciło się o dofinansowanie zadania edukacyjno – kulturalnego dla emerytów i rencistów z gminy Gostyń.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 20 października 2010 roku. Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj

http://www.gostyn.pl/NGOOFERTA_JA_TEZ_POMAGAM.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl