Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 listopada 2010

NGO: DOTACJA DLA STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO ORKIESTRA DĘTA MIASTA I GMINY GOSTYŃ

Burmistrz Gostynia podjął decyzję o udzieleniu dotacji Stowarzyszeniu Kulturalnemu Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń w Gostyniu w wysokości 5.000,00 zł  na zadanie  z zakresu rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
Dotacja przyznana została na podstawie znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która wprowadziła możliwość udzielenia wsparcia organizacjom pozarządowym na ich wniosek.
 

http://www.gostyn.pl/NGO_DOTACJA_DLA_STOWARZYSZENIA_KULTURALNEGO_ORKIESTRA_DETA_MIASTA_I_GMINY_GOSTYN.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl