Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 października 2010

NGO: OFERTA STOWARZYSZENIA ORKIESTRA DĘTA MIASTA I GMINY

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń w Gostyniu zwróciło się o dofinansowanie zadania z zakresu rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 28 października 2010 roku.  Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj
 

https://www.gostyn.pl/NGO_OFERTA_STOWARZYSZENIA_ORKIESTRA_DETA_MIASTA_I_GMINY_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl