Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 marca 2011

NGO: OFERTA ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW pOLITYCZNYCH, WIELKOPOLS

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536), Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki zwrócił się o dofinansowanie zadania „Pamięć historyczna pomaga budować przyszłość. Nie powtórzmy błędów historii-kontynuacja projektu”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 6 kwietnia 2011 roku. Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj

Ofertę wywieszono 29 marca 2011 roku.
 

http://www.gostyn.pl/NGO_OFERTA_ZWIAZKU_KOMBATANTOW_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ_I_BYLYCH_WIEZNIOW_pOLITYCZNYCH__WIELKOPOLS_35651.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl