Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 grudnia 2017

NGO: przyznano dotacje

Przyznano dotacje Spółdzielni Socjalnej „Arka” na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonej oferty i zarekomendowała przyznanie dotacji Spółdzielni Socjalnej „Arka” w Gostyniu. Na tej podstawie Burmistrz podjął decyzję o przyznaniu dotacji na wykonywanie dwóch zadań:

  • świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń w kwocie 593 352 zł,
  • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń w kwocie 159 008 zł.

 

http://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_39104.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl