Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 października 2018

NGO: przyznano dotacje organizacji pozarządowej

Przyznano dwie dotacje na realizacje zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małych grantów”. Wsparcie otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia oraz Gostyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Jestem”.

Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia otrzymał wsparcie w wysokości 10.000 zł na realizację zadania publicznego „Gostyński Bieg Niepodległości” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Gostyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Jestem” otrzymało dotację w wysokości 7.000 zł. Zorganizowane zostanie zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia „Mama i niemowlę w świecie dietetyki”.

https://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_39800.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl