Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 października 2018

NGO: przyznano dotacje organizacji pozarządowej

Przyznano dotację Klubowi Sportowemu „Tiger Wielkopolska” na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”.

Stowarzyszenie „Tiger Wielkopolska” otrzymało wsparcie gminy Gostyń w wysokości 7.000 zł na realizację zadania publicznego „6 Wielkopolskie Mikołajkowe Mistrzostwa Taekwondo”. Zadanie zostanie wykonane w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_39873.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl