Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 lipca 2019

NGO: przyznano dotację organizacji pozarządowej

Spółdzielni Socjalnej „Arka” przyznano dotację na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonej oferty i zarekomendowała przyznanie dotacji Spółdzielni Socjalnej „Arka” w Gostyniu. Na tej podstawie Burmistrz podjął decyzję o przyznaniu dotacji na wykonywanie zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń” w kwocie 188 186,00 zł.

https://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_40544.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl