Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 lipca 2019

NGO: przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano sześć dotacji na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu następujących przedsięwzięć z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gostyniu, w wysokości 9.750 zł na realizację zadanie „Zorganizowanie szkolnego systemu rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej”,

- Stowarzyszeniu Akademia Sportu „Młode Orły”, w wysokości 10.000 zł na realizację zadania „Akademia Orzełka”,

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyniu, w wysokości 2.500 zł na realizację zadania „Gostyńska straż w 120 rocznicę istnienia”,

- Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu w Poznaniu, w wysokości 1.500 zł na realizację zadania „Kraj Warty (Warthegau – Waltheland) 1939-1945 w relacjach i wspomnieniach Polaków”,

- Fundacji Fabryka Pomysłów, w wysokości 4.800 zł na realizację zadania „Zachować muzykę blusową – KEEP THE BLUES MUSIC”,

- Kołu Gospodyń Wiejskich Krajewiczanki w wysokości 7.000 zł na realizację zadania „Świętujemy razem urodziny Naszej Wsi! Regionalnie, zdrowo - siła natury”.

https://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_40589.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl