Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 listopada 2022

NGO: przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Klub Sportowy „Sporty Walki Gostyń”.

Stowarzyszenie „Sporty Walki Gostyń” otrzymało dotację w wysokości 5 300 zł na realizację zadania publicznego pn. „Sobota Bokserska o puchar Burmistrza Gostynia”. Zadanie zostanie zrealizowane z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_43294.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl