Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 lutego 2019

Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu zaprasza wszystkich miłośników sportów zimowych do udziału w VII edycji Mistrzostw w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie o Puchar Burmistrza Gostynia. Zawody odbędą się w Zieleńcu w sobotę 2 marca 2019 roku.

Narciarze rywalizować będą w czterech kategoriach: dzieci do lat 12, młodzież 13–17 lat, kobiety 18+, mężczyźni 18+. Natomiast zmagania snowboardzistów zostaną przeprowadzone w jednej kategorii. Najlepsza trójka w każdej z kategorii zdobędzie puchar oraz nagrodę. Natomiast każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta, ul. Sportowa 1 (budynek na stadionie), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. Przy zgłoszeniu należy wypełnić kartę zawodnika i podpisać zgodę o przetwarzaniu danych osobowych, wizerunku oraz informację o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego). Formularz zgłoszeniowy i regulamin można znaleźć na stronie www.osir.gostyn.pl. Opłata wpisowa wynosi 150 zł.

https://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_40144.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl