Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 lutego 2019

NGO: przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dwie dotacje na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małych grantów”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni” oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich.

7.500 zł dofinansowania otrzymało Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni” na realizację zadania publicznego „Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci – Jestem z Gostynia”.

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich otrzymało wsparcie w wysokości 10.000 zł na realizację zadania publicznego „Nauka i doskonalenie gry w hokeja”.

Oba zadania zostaną zrealizowane w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_40145.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl