Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 stycznia 2020

Nabór wniosków na formy wsparcia ze środków UE

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu rozpoczął nabór wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanych projektów: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)" oraz "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)".

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu spełniające warunki projektowe.

Formy wsparcia:

- szkolenia - druki do pobrania na stronie https://gostyn.praca.gov.pl/ lub w siedzibie urzędu. Szczegółowych informacji udzielają: Maciej Berus - specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 17 oraz Agnieszka Danek – pośrednik pracy, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18. Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, parter, pok. nr 102.
 
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - druki do pobrania na stronie https://gostyn.praca.gov.pl/ lub w siedzibie urzędu. Szczegółowych informacji udzielają: Tomasz Marciniak - specjalista ds. programów, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32 oraz Monika Nowaczyk – doradca klienta, tel. 65 572 33 67/68 wew. 22. Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 211.

- staże - druki do pobrania na stronie https://gostyn.praca.gov.pl/ lub w siedzibie urzędu. Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak - specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 33. Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 209.
 

Koordynator projektu: Paulina Dudek - specjalista ds. programów, 65 572 33 67/68 wew. 40. 

https://www.gostyn.pl/Nabor_wnioskow_na_formy_wsparcia_ze_srodkow_UE.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl