Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 listopada 2022

„Nie dopalaj się, bo się spalisz” – zajęcia dla młodzieży

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych gminy Gostyń zrealizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień pn „Nie dopalaj się, bo się spalisz – co warto wiedzieć o narkotykach i dopalaczach”.

Celem zajęć było dostarczenie młodym ludziom informacji o tzw. dopalaczach i narkotykach by zwiększyć ich ostrożności i zmniejszyć ich otwartość na kontakty z tymi produktami. Ponadto na zajęciach omówiono temat konsekwencji psychologicznych, neurologicznych i społecznych zażywania dopalaczy i narkotyków. Zajęcia miały również na celu kreować wzorce życia wolnego od uzależnień i wskazywać alternatywy dla zażywania dopalaczy i narkotyków oraz ukazywać formy pomocy w przypadku zaistnienia problemu.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Uzależnia mnie tylko uśmiech – edycja II” finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

https://www.gostyn.pl/Nie_dopalaj_sie__bo_sie_spalisz_-_zajecia_dla_mlodziezy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl