Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu uruchamia możliwość ubiegania się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie PUP.

https://www.gostyn.pl/Niskoprocentowa_pozyczka_z_Funduszu_Pracy_dla_mikroprzedsiebiorcow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl