Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 sierpnia 2019

Nominacje dyrektorskie i awans zawodowy nauczycieli

We wtorek 27 sierpnia 2019 roku dwoje dyrektorów: Danuta Antczak z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu oraz Józef Gerowski ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu odebrali z rąk Burmistrza Gostynia nominacje dyrektorskie na kolejną 5–letnią kadencję. Konkursy na dyrektorów odbyły się w czerwcu.

Czterech nauczycieli nauczających w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie, Szkole Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie, Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu oraz Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu awansowało na stopień nauczyciela mianowanego. Ślubowanie w gostyńskim ratuszu od awansowanych osób odebrał Jerzy Kulak – Burmistrz Gostynia. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymała Katarzyna Biernat – Pęziak, Lidia Sobkowiak, Aleksandra Piotrowska i Michał Nowak.

Do 30 czerwca 2019 roku wpłynęły 4 wnioski nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Gostyń o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Burmistrz Gostynia swoimi zarządzeniami powołał komisje egzaminacyjne, które przeprowadziły egzamin, w wyniku którego wszyscy ww. nauczyciele powiększyli grono nauczycieli mianowanych naszej gminy.

https://www.gostyn.pl/Nominacje_dyrektorskie_i_awans_zawodowy_nauczycieli.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl