Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 maja 2018

Nowy pracownik w Wydziale Finansowym

W środę 2 maja 2018 r. pracę w Referacie Dochodów Urzędu Miejskiego w Gostyniu na stanowisku ds. księgowości podatkowej rozpoczęła Katarzyna Bryl.

Została wybrana do zatrudnienia spośród 18 kandydatów w wyniku przeprowadzonego naboru w marcu tego roku, uzyskując najwyższą liczbę punktów. Katarzyna Bryl posiada wykształcenie wyższe, ukończyła z tytułem magistra ekonomii studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością regulacji prawnych z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, ustaw o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej. Potrafiła właściwie rozwiązać zadania praktyczne z zakresu rachunkowości. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, otwarta, cechująca się dużą kulturą osobistą. Katarzyna Bryl posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i predyspozycje do pracy na stanowisku urzędniczym.

https://www.gostyn.pl/Nowy_pracownik_w_Wydziale_Finansowym.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl