Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 września 2017

Nowy pracownik w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

W poniedziałek 18 września 2017 roku pracę w Urzędzie Miejskim w Gostyniu rozpoczęła Ewa Bartosz-Kaźmierska. Zatrudniona została w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na stanowisku referenta ds. planowania przestrzennego.
Ewa Bartosz-Kaźmierska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie z zakresu gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.
Wybrana została spośród 20 kandydatów w wyniku przeprowadzonego naboru. Uzyskała najwyższą liczbę punktów. Komisja rekrutacyjna wysoko oceniła przygotowanie merytoryczne oraz zdolności interpersonalne kandydatki do zajmowania stanowiska urzędniczego.
Ewa Bartosz-Kaźmierska podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością wymaganych przepisów prawnych, z łatwością również poradziła sobie z zadaniami praktycznymi. Na podstawie mapy zasadniczej oraz fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potrafiła precyzyjnie odczytać ustalenia dla wskazanej nieruchomości.
Ewa Bartosz-Kaźmierska posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i predyspozycje do pracy na stanowisku ds. planowania przestrzennego.

http://www.gostyn.pl/Nowy_pracownik_w_Wydziale_Planowania_Przestrzennegobri_Ochrony_Srodowiska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl