Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 lipca 2010

OBWIESZCZENIE - BUDOWALI LINII ENERGETYCZNEJ

RI.73311-13/10                                                                                            Gostyń, 14 lipca  2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 14 lipca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii energetycznej  nn 0,4 kV od stacji trafo STS-20/100 nr 05-025 do słupa nr II/5 i I/6, na terenie działek nr 454, 421, 457, 404, 423, położonych w Siemowie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                        z up. BURMISTRZA
                                                                                        Leszek Dworczak
                                                                                        Zastępca Burmistrza

 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_-_BUDOWALI_LINII_ENERGETYCZNEJ.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl