Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 września 2010

OBWIESZCZENIE - BUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ W GOSTYNIU UL. WROCŁAWSKA

Gostyń, 27 sierpnia 2010 r.
RI.73311-11/10

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam,
że 27 sierpnia 2010 r. została wydana decyzja nr 14/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.73311-11/10) dotycząca budowy kablowej sieci energetycznej SN 15 kV, na terenie działek nr 2213/1, 2213/2, 2436/1, 2240, 2179, 2532/1, 2532/2, 2532/3, 2532/4, 2531/16, 2531/18, 2531/20, 2531/21, 2531/19, 2531/22, 2530/4, 2535/5, 2535/7, 2535/8, 2266/1, 2503/2, 2504/9, 2504/10, 2518/1, 2525/14, 2526, 2527/12, 2530/3, 2530/7, 2530/10, 2531/11, 2531/10, położonych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
Leszek Dworczak
Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_-_BUDOWA_SIECI_ENERGETYCZNEJ_W_GOSTYNIU_UL__WROCLAWSKA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl