Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 kwietnia 2010

OBWIESZCZENIE - SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁACZEM W BRZEZIU

RI.73311-6/10    
Gostyń, 16 marca 2010 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami),
 

zawiadamiam
 

że w dniu 15 kwietnia 2010 r. została wydana decyzja Nr 7/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.73311-6/10) dotycząca budowy sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek nr 239, 132/13, 132/21, położonych w Brzeziu.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


Z up. BURMISTRZA
Leszek Dworczak
Zastępca Burmistrza

 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_-_SIEC_WODOCIAGOWA_Z_PRZYLACZEM_W_BRZEZIU.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl