Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 października 2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA- LINIA KABLOWA UL. STAROGOSTYŃSKA

RI.73311-18/10                                                                                      Gostyń, 4 października 2010 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 4 października 2010 r. została wydana decyzja Nr 17/10 (nr sprawy RI.73311-18/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV, na terenie działki nr 1668, położonej w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                                  z up. BURMISTRZA
                                                                                                  Leszek Dworczak
                                                                                                  Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA-_LINIA_KABLOWA_UL__STAROGOSTYNSKA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl