Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 marca 2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA - BUDOWA LINII KABLOWEJ NA UL. ŚLIWIŃSKIEGO

RI.6733.1.2011                                                                                     Gostyń, 29 marca 2011 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 29 marca 2011 r. została wydana decyzja Nr 2/2011 (nr sprawy RI.6733.1.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 2171/9, 3283, położonych w Gostyniu ul. B. Śliwińskiego.
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

                                                                                                     Burmistrz Gostynia
                                                                                                     Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA_-_BUDOWA_LINII_KABLOWEJ_NA_UL__SLIWINSKIEGO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl