Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 marca 2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA-BUDOWA LINI STĘŻYCA, DALESZYN

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 10 marca 2010 r. została wydana decyzja Nr 3/10 ( nr sprawy RI.73311-1/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno- kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej 0,4 kV, na terenie działek nr 142, 126/1, 141/2, 140, 141/1, 189 (obręb Stężyca), 30/1, 433/3, 30/4, 23/7, 23/8, 433/2 (obręb Daleszyn)
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                Z up. BURMISTRZA
                                                                               Leszek Dworczak
                                                                               Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA_GOSTYNIA-BUDOWA_LINI_STEZYCA__DALESZYN.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl