Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 marca 2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEZIU

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 22 marca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci wodociągowej Gostyń-Brzezie, na terenie działek nr 2560, 2084/5, położonych w Gostyniu.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                Z up. Burmistrza
                                                                                Elżbieta Palka
                                                                                Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA_GOSTYNIA-_BUDOWA_SIECI_WODOCIAGOWEJ_W_BRZEZIU.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl