Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 stycznia 2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WS. BUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ I MASZKTÓW NA SKRZYŻOWANIU UL. JANA PAWŁA I

RI.73311-16/09                                                                                            Gostyń, 18 stycznia 2010 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIAStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 18 stycznia 2010 r. została wydana decyzja Nr 1/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.73311-16/09) dotycząca budowy kanalizacji kablowej oraz masztów detektorów dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Nad Kanią, na terenie działek nr 776, 1161, 1162, 1163, 1168/2, 1199, położonych w Gostyniu w rejonie ulic Jana Pawła II i Nad Kanią.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

                 

                                                                                                               Z up. Burmistrza
                                                                                                               Leszek Dworczak
                                                                                                               Z-ca Burmistrza

 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA_WS__BUDOWY_KANALIZACJI_KABLOWEJ_I_MASZKTOW_NA_SKRZYZOWANIU_UL__JANA_PAWLA_I.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl