Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 lutego 2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WS. LINII KABLOWEJ MARKOWO-DALESZYN

RI.73311-1/10                                                                                          Gostyń, 22 lutego 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej 0,4 kV, na terenie działek nr 142, 126/1, 141/2, 140, 141/1, 189 (obręb Stężyca), 30/1, 433/3, 30/4, 23/7, 23/8, 433/2 (obręb Daleszyn) zostało wydane postanowienie:
    Starosty Gostyńskiego nr ABG.GN.6018-21/10 z dnia 10.02.2010 r.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                                              Leszek Dworczak
                                                                              Zastępca Burmistrza

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA_WS__LINII_KABLOWEJ_MARKOWO-DALESZYN.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl